Hypotheeknieuws

Daling prijs koopwoningen

  hypotheek startershypotheek starterslening koopwoning prijzen koopprijs

De gemiddelde koopprijs van bestaande koopwoningen was in oktober 2016 2,3% lager dan de maand ervoor. Gemiddeld betaalden kopers in oktober € 247.700,- voor een woning.

  • Geplaatst op Thu 1 Dec 2016, 14:27:17
  • 11725 keer bekeken
  • Lees meer

Koopsubsidieregeling van september 2008

  woningmarkt starters koopsubsidie nederland koopwoning huis bew kopen woningcorporaties wetswijziging korting koopprijs verkoop hypotheeklasten versoepeling regels huurwoningen koopvarianten waardeontwikkeling

Er zijn een aantal beperkingen in de Wet Bevordering Eigenwoningbezit vervallen, waardoor starters sinds 2 september 2008 meer kans maken op de voordelige landelijke koopsubsidieregeling.

  • Geplaatst op Fri 26 Sep 2008, 16:55:31
  • 25375 keer bekeken
  • Lees meer

Plan voor honderd starterswoningen en eigen nieuwbouw Amersfoort

  nieuwbouw starters starterslening koopsubsidie koopwoning starterswoningen bewoners subsidie honderd college inkomens huurdersmarkt amersfoort bereikbaar koopprijs maximale sociale

Het college wil 100 starterswoningen per jaar realiseren voor bewoners met (relatief) lage inkomens. Om hieraan te voldoen is het 'plan van aanpak starterswoningen' gemaakt. In dit plan zijn - naast de landelijke maatregelen voor starters, zoals de koopsubsidie en de VROM starterslening - twee nieuwe maatregelen opgenomen om het starters makkelijker te maken aan een woning te komen. Het gaat hierbij om koopwoningen. Voor het vrijkomen van starterswoningen op de huurdersmarkt zijn in Amersfoort geen extra maatregelen nodig. Voor hen zijn voldoende mogelijkheden om een huurwoning in Amersfoort te vinden.

  • Geplaatst op Wed 19 Dec 2007, 16:25:39
  • 23879 keer bekeken
  • Lees meer