Koopsubsidieregeling van september 2008

Er zijn een aantal beperkingen in de Wet Bevordering Eigenwoningbezit vervallen, waardoor starters sinds 2 september 2008 meer kans maken op de voordelige landelijke koopsubsidieregeling.

Verwacht wordt dat de versoepeling van de regels een impuls geeft aan de verkoop van huurwoningen. Wat hard nodig is, omdat de doorstroom van huurwoning naar koopwoning bijna tot stilstand is gekomen en de woningmarkt aan het stagneren is.

Een starter op de woningmarkt kan in aanmerking komen voor de volgende drie mogelijkheden: de landelijke koopsubsidieregeling, de gemeentelijke starterslening en aanbiedingen van wooncorporaties waarbij korting kan worden gegeven op de koopprijs en afspraken worden gemaakt over de verdeling van de waardeontwikkeling bij verkoop: de koopvarianten.

De aanbiedingsplicht en waardeontwikkeling, die vaak voorkomen bij koopvarianten, zijn in de Wet Bevordering Eigenwoningbezit vervallen. Ook het anti-speculatiebeding, wat in koopcontracten kan voorkomen, is in deze wet vervallen. Hiermee zijn drie belangrijke beperkingen komen te vervallen, waardoor meer starters nu een huis kunnen kopen.

Het was al wel mogelijk om de koopvariant te combineren met een starterslening, maar nog niet met koopsubsidie. Bij koopsubsidie gaat het om een overheidsbijdrage in de hypotheeklasten, wat een groot voordeel is ten opzichte van de starterslening, die naderhand moet worden terugbetaald.

In 2007 werd ruim 8% van de 4.500 aanvragen voor koopsubsidie door de nu vervallen beperkingen afgewezen. Deze beperkingen maakte voor veel starters het verschil tussen wel of niet het huis kunnen kopen. Voor dit jaar worden er nu 12.000 aanvragen voor koopsubsidie verwacht.

Koopsubsidie heeft als doel dat meer mensen met lagere of gemiddelde inkomens een eigen woning kunnen kopen. De Koopsubsidie is een maandelijkse belastingvrije bijdrage in de hypotheeklasten, waardoor het aanschaffen van een woning aantrekkelijker kan worden. Deze subsidie wordt onder bepaalde voorwaarden toegekend bij de aankoop van een woning en is vooral voor starters erg aantrekkelijk. Nu maar hopen dat ook geldverstrekkers aan deze regeling willen blijven meewerken. De laatste maanden hebben wij een aantal geldverstrekkers gezien die geen koopsubsidiemogelijkheid meer aanbieden.

Terug