De krediethypotheek

De Krediethypotheek is een kredietfaciliteit. Als zekerheid geldt een hypotheek op uw woning. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag.

De Krediethypotheek is een kredietfaciliteit. Als zekerheid geldt een hypotheek op uw woning. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag.

Omdat de hypotheek niet aan de fiscale aflossingseisen hoeft te voldoen voor een hypotheek op de eigen woning is de rente van deze hypotheek niet fiscaal aftrekbaar.

Manier van opnemen en betalen

U kunt gebruik maken van de mogelijkheden die op een betaalrekening gevoerd kunnen worden. Via deze online rekening courant kunt u al uw betalingen volgen. Het is in wezen een bankrekening met een voordelig krediet. Op deze manier heeft u maximaal inzicht.

Rente

De rente is een variabele rente. Indien de rente gewijzigd wordt dan hoort u dit 2 maanden van te voren via de gekoppelde betaalrekening.

Rentebetaling

U betaalt een maandelijkse rente over het openstaande bedrag. Er zijn twee mogelijkheden om de rente te betalen:

  1. U kunt de rente bij laten schrijven binnen de kredietlimiet van uw hypotheek.
  2. U kunt de rente betalen via een incassomachtiging van een andere bankrekening.

Kosten

De kosten met betrekking tot de krediethypotheek zijn:

  • rente over het opgenomen bedrag;
  • kosten van een bankpas (indien van toepassing);
  • kosten bij overschrijding van de kredietlimiet 0,2%.

Vervroegde aflossingen

De voorwaarden met betrekking tot vervroegde aflossingen zijn:

  • onbeperkt;
  • op elk moment;
  • zonder dat hiervoor een vergoeding verschuldigd is.

Ten slotte

Met deze vorm van hypotheek en krediet heeft u een maximale vrijheid tegen een scherp tarief in de markt en kunt u genieten van de overwaarde van uw huis.

Als u hier meer over wilt weten, neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.