Privacy verklaring

“Hypotheekonline.nl, gevestigd te Newtonlaan 61, 3584 BP Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Onze medewerkers zullen op zorgvuldige wijze omgaan met deze gegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).”

Contactgegevens

https://hypotheekonline.nl
Newtonlaan 61, 3584 BP Utrecht
088 664 38 65

Lex van Hoepen is de Functionaris Gegevensbescherming van HypotheekOnline hij is te bereiken via fg@hypotheekonline.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Tevens vragen wij financiële gegevens om een indicatie te kunnen geven van jouw mogelijkheden. Een hypotheekadviseur van Hypotheekonline.nl heeft toegang tot deze gegevens om ervoor te zorgen dat wij je hiermee verwantwoord kunnen adviseren. 

Wanneer je hier bezwaar tegen hebt verzoeken wij je geen gebruik te maken van onze diensten en geen gegevens aan ons te verstrekken. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer je gebruik maakt van een dienst van Hypotheekonline.nl zullen wij allerlei gegevens en documenten verwerken om een krediet- en/of hypotheekaanvraag succesvol te kunnen afwikkelen. Dit heeft te maken met de eisen die een verstrekker of de wetgever stelt en het zal verschillen per type aanvraag welke gegevens en documenten benodigd zijn om de aanvraag succesvol af te ronden. Jouw contactpersoon binnen onze organisatie zal je altijd op de hoogte stellen van welke gegevens er benodigd zijn en welke organisatie deze ontvangt. 

Hypotheekonline.nl kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou verwerken:

  • Jouw identificatiegegevens (zoals: Burger Service Nummer (BSN), paspoortnummer, ID-nummer, geboortedatum, geslacht, kopie van identiteitsbewijzen)
  • Jouw financiële gegevens (zoals: leningen, onroerend goed, inkomen, financiële verplichtingen, bankrekeningnummer)
  • Overige gegevens die van belang zijn

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hypotheekonline.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wel zijn wij verplicht gegevens en documenten te bewaren van klanten/hypotheekaanvragen om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving in de financiële markt.

Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat jouw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken, zodat niemand nog kan zien dat het over jou gaat.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hypotheekonline.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HypotheekOnline blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Hypotheekonline.nl jouw persoonsgegevens aan andere derden als dit noodzakelijk is voor de acceptatie van de hypotheek. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Denk hierbij aan taxateurs, notarissen, Nationale Waarborg, verzekeraars en hypotheekverstrekkers.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hypotheekonline.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Hypotheekonline.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hypotheekonline.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hypotheekonline.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Het kan echter wel zo zijn dat wij niet alle gegevens en documenten kunnen verwijderen als u bijvoorbeeld klant bij ons bent of een product bij ons heeft afgenomen met betrekking tot hypotheekadvies of het regelen van de hypotheek. Wij zijn wettelijk verplicht bepaalde gegevens voor langere termijn te bewaren om te kunnen voldoen aan de eisen van toezichthouders en instanties in de financiële sector.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hypotheekonline.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Wij zorgen er voor dat de websites zijn voorzien van de allerlaatste beveiligingsupdates van de gebruikte software of plug-ins. Ook is onze website voorzien van een SSL-certificaat (groen slotje).

Ook hebben wij passende organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden een inbreuk kunnen plegen op de verwerking(en) van persoonsgegevens binnen ons bedrijf. Zo hebben wij ons kantoorpand beveiligd tegen onbevoegd binnendringen en hebben wij de toegangsrechten tot onze datasystemen per medewerker afgestemd op de werkzaamheden die de betreffende medewerker in het kader van de verwerking van persoonsgegevens uitvoert. Wij houden logfiles bij waaruit wij kunnen aflezen wie welke acties binnen onze datasystemen heeft uitgevoerd.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hypotheekonline.nl.