Extra Starterslening Bovenop je Hypotheek

Voor het eerst ga je een woning kopen. Het is lastig om met jouw inkomen een geschikte woning te vinden. Met een Starterslening bovenop je hypotheek wordt dat ineens een stuk gemakkelijker!

De Starterslening

Voor het eerst ga je een woning kopen. Het is lastig om met jouw inkomen een geschikte woning te vinden. Met een Starterslening bovenop je hypotheek wordt dat ineens een stuk gemakkelijker!

Voor je woning sluit je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af. Bovenop deze hypotheek krijg je een Starterslening van je gemeente. Je kunt met deze Starterslening tot wel 20% van de waarde van de woning extra lenen!

Werking van de Starterslening

Zo werkt de Starterslening vanaf 1 januari 2017:

StartersOm voor een Starterslening in aanmerking te kunnen komen, moet je een eerste hypotheek met NHG bij een hypotheekverstrekker afsluiten. Je gemeente geeft je daar bovenop een Starterslening.

De Starterslening is echt bedoeld om starters op de woningmarkt te helpen. Daarom betaal je de eerste 3 jaar nog geen aflossing en rente voor deze lening. Daarna ga je deze lasten alleen betalen als je daar voldoende inkomsten voor hebt.

Vanaf 1 januari 2017 ben je voor de wet wel verplicht om je Starterslening vanaf de eerste maand af te gaan lossen. Een onderdeel van de Starterslening is daarom een soort leenfaciliteit. Deze leenfaciliteit wordt de Combinatielening genoemd. Met de Combinatielening start je toch alvast met het aflossen van je Starterslening. Daar merk je alleen nog niets van.

Het totale bedrag van je Starterslening en Combinatielening blijft gelijk tijdens de eerste 3 jaar. Op de achtergrond ontstaan er alleen 2 leningpotjes, die van je Starterslening en die van je Combinatielening.

Start je na 3 jaar met het betalen van rente en aflossing? Dan kun je de betaalde rente voor je Starterslening aftrekken voor de inkomstenbelasting. De rente voor je schuld van de Combinatielening is niet aftrekbaar.

Voorbeeld
*Stel dat je een Starterslening van € 20.000,- afsluit met een rentepercentage van 3%. Voor de wet moet je iedere maand een stukje van je Starterslening aflossen. Gelukkig hoef je deze aflossing nog niet zelf te betalen. Tijdens de eerste 3 jaar van je Starterslening gebruik je daar je Combinatielening voor.

Het bedrag van je Starterslening wijzigt na de eerste maand van € 20.000,- in € 19.965,-. Je hebt dan namelijk € 35,- met je Combinatielening afgelost op je Starterslening. Daardoor ontstaat er een schuld van € 35 in je Combinatielening. In totaal bedraagt je lening nog hetzelfde bedrag, namelijk € 20.000,-.

Iedere maand verschuift er dus een klein gedeelte van je Starterslening naar je Combinatielening. Het leningpotje van je Starterslening wordt dus steeds lager en het leningpotje van je Combinatielening steeds hoger.

Na 3 jaar ga je rente en aflossing betalen als je daarvoor voldoende verdient. Je gaat de beide leningpotjes dan tegelijkertijd aflossen. Je betaalt 3% rente voor je totale openstaande schuld van de Starterslening èn de Combinatielening. De rente van de eerste 3 jaar heb je cadeau gekregen.

Verdien je na 3 jaar nog te weinig om de aflossing en rente zelf te betalen? Dan wordt de Starterslening nog eens 3 jaar op dezelfde manier voortgezet. *

Duur van de Starterslening

Je Starterslening duurt maximaal 30 jaar. Je hypotheek met NHG duurt ook maximaal 30 jaar. Je Combinatielening duurt even lang als je Starterslening, omdat het een onderdeel van je Starterslening is.

Aflossing van de Starterslening

De eerste 3 jaar van je Starterslening betaal je dus nog geen rente en aflossing. Je lost al wel af op je Starterslening. Daar gebruik je de speciale leenfaciliteit van de Starterslening voor (de Combinatielening).

Als je na 3 jaar voldoende verdient ga je de rente en aflossing van je Starterslening en Combinatielening zelf betalen. Je betaalt één bedrag voor de aflossing en rente van je Starterslening en Combinatielening.

Het rentepercentage is voor beide leningen hetzelfde. Er is wel een fiscaal verschil. Je kunt alleen rente die je voor je Starterslening betaalt aftrekken. De rente van je Combinatielening is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Verdien je na 3 jaar nog te weinig om de aflossing en de rente zelf te betalen? Als uit een hertoets blijkt dat dit daadwerkelijk zo is, dan wordt het moment waarop je rente en aflossing moet gaan betalen (gedeeltelijk) uitgesteld. Je kunt een hertoets aanvragen na het 3e, 6e, 10e en 15e jaar.

Het is wel zo dat je je Starterslening na 30 jaar afgelost moet hebben. Je hypotheek met NHG heb je dan trouwens ook helemaal afgelost.

Heb je in 30 jaar tijd geen rente en aflossing voor je Starterslening betaald? Dan is het hele bedrag van je Starterslening naar je Combinatielening verschoven. In één keer moet je je Combinatielening dan aflossen. Lukt je dat niet? Dan moet je in het uiterste geval misschien je woning verkopen.

Het is trouwens altijd mogelijk om tussentijds kosteloos af te lossen op je Starterslening en Combinatielening.

Aflosvorm van de Starterslening

De Starterslening heeft een annuïtaire aflosvorm. Dit houdt in dat je maandelijks een vast bedrag voor je lening betaalt. Dat vaste bedrag bestaat uit 2 delen, namelijk rente en aflossing. In 30 jaar tijd los je je lening helemaal af.

Je Starterslening wordt steeds lager. Dit komt doordat je iedere maand een stukje van je lening aflost. Daardoor hoef je dus ook steeds minder rente te betalen voor je lening. Het rentedeel van je vaste maandbedrag wordt daardoor steeds lager en het aflossingsdeel steeds groter. Je gaat je Starterslening dus steeds sneller aflossen.

Annuïtaire aflossing

Belangrijkste kenmerken Starterslening

De Starterslening is een extra lening van je gemeente bovenop je hypotheek met NHG. Met deze extra lening kunnen starters een duurdere starterswoning kopen. De lening heeft bovendien hele gunstige voorwaarden.

  • De rente en aflossing ga je pas na 3 jaar betalen als je voldoende inkomen hebt.
  • In ieder geval tijdens de eerste 3 jaar wordt de rente je geschonken.
  • Ben je nog niet in staat om de lasten te betalen? Dan kun je na het 3e, 6e, 10e en 15e jaar een hertoets aanvragen. Blijkt uit het resultaat dat je inderdaad nog te weinig verdient, dan blijft de Starterslening voor jou zoals het was.
  • Wettelijk ben je wel verplicht om je lening vanaf de eerste maand af te gaan lossen. Je gebruikt daarvoor een leenfaciliteit (Combinatielening), dus je merkt er nog niets van. Het bedrag van je totale lening blijft in deze periode hetzelfde.
  • Het is altijd mogelijk om tussentijds kosteloos af te lossen.
  • Vanaf het moment dat je rente en aflossing gaat betalen is de rente van je Starterslening aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en die van de Combinatielening niet.

Vangnet voor betalingsproblemen

Bij een hypotheek met NHG kun je van een speciaal vangnet gebruik maken als je door omstandigheden betalingsproblemen krijgt. Ditzelfde vangnet is er ook voor je Starterslening.

Je Combinatielening valt alleen niet onder dit vangnet van NHG. Een partner van de overheid dekt het bedrag van je Combinatielening als je je woning door deze omstandigheden met verlies moet verkopen en er dan een restschuld ontstaat.

Starterslening Aanvragen

Een Starterslening vraag je bij een deelnemende gemeente aan. Ben je benieuwd of jouw gemeente een Starterslening aanbiedt? En wat de voorwaarden van deelname bij deze gemeente zijn? Wij zoeken het gratis voor je uit.

Accepteert je gemeente je Starterslening-aanvraag? Dan ontvang je een offerte met het bedrag van jouw Starterslening. In jouw persoonlijke situatie kun je misschien beter afwijken van dit bedrag. Het is daarom altijd verstandig om je mogelijkheden eerst met een startersspecialist te bespreken.

Je krijgt je Starterslening op voorwaarde dat je je eerste hypotheek met NHG bij een hypotheekverstrekker afsluit. Je maximale hypotheek met NHG wordt trouwens bepaald aan de hand van de hoogte van je Starterslening.

Vanaf 2017 mogen je Starterslening en je hypotheek met NHG samen nog maar maximaal 101% van de waarde van je woning (na verbouwing) bedragen. Koop je een energiezuinige woning koopt of investeer je in energiezuinige voorzieningen? Dan kun je een iets hogere hypotheek krijgen als je dat op basis van je inkomen kunt betalen.

Bereken hier de hoogte van je Starterslening

Vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek met een gespecialiseerde startersadviseur

Download ons E-Book met uitgebreide informatie over de Starterslening

Terug