September 2016
21

Op Prinsjesdag heeft Koning Willem-Alexander de plannen voor het nieuwe regeringsjaar gepresenteerd. Wat gaat er veranderen voor mensen, die volgend jaar een hypotheek afsluiten?

Lagere Hypotheek in 2017

Dit jaar kun je tot maximaal 102% van de waarde van een woning financieren met een hypotheek als je voldoende inkomen hebt. Alleen als je in energiebesparende voorzieningen investeert kun je soms wat meer lenen. Bijvoorbeeld als je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluit. Vanaf 1 januari 2017 kun je nog maar maximaal 101% van de waarde van een woning financieren met een hypotheek. Je maximale hypotheek gaat dus met 1% omlaag. In 2018 gaat het percentage zelfs naar 100%.

Hoge schenkingsvrijstelling

Vanaf 1 januari 2017 kun je een schenking van € 100.000,- voor je eigen woning krijgen, zonder dat je daar belasting over hoeft te betalen. Het maakt niet uit, wie je de schenking doet, maar als je de schenking ontvangt moet je tussen de 18 en 40 jaar zijn. Het bedrag van de schenking moet je gebruiken voor:

  • de aankoop, verbetering of het onderhoud van een eigen woning
  • het aflossen van de hypotheek van je eigen woning
  • het aflossen van een restschuld van een eigen woning die je verkocht hebt
  • het afkopen van de rechten van erfpacht, opstal of beklemming Heb je vóór 2010, in 2015 of in 2016 al een hoge schenking ontvangen? Dan geldt er een overgangsregeling.

Lening bij je ouders

Heb je voor je eigen woning een lening bij je ouders afgesloten? Tot en met het belastingjaar 2015 moest je de lening zelf tijdig aan de belastingdienst doorgeven om gebruik te kunnen maken van renteaftrek. Vanaf belastingjaar 2016 wordt dit een stuk eenvoudiger. Je geeft de lening dan gewoon via de belastingaangifte door aan de belastingdienst.

Betalingsachterstand hypotheek

Op alle nieuwe hypotheken, die sinds 1 januari 2013 afgesloten worden, moet je maandelijks aflossen om te kunnen profiteren van renteaftrek. Ontstaat er een betalingsachterstand? Dan kan je hypotheek in box 3 terecht komen, waardoor je geen gebruik meer kunt maken van renteaftrek. Is de hypotheek eenmaal naar box 3 verhuisd, dan blijft de hypotheek daar.

Vanaf 2017 kun je de rente van je hypotheek weer in box 1 aftrekken, als je een nieuw aflossingsschema met de hypotheekverstrekker hebt afgesproken en de hypotheek weer aan de aflossingseis gaat voldoen. De hypotheek kan dan dus weer terug naar box 1 verhuizen.

Hogere inkomens betalen meer belasting over de woning

Valt je inkomen in de hoogste schijf van 52%? Sinds 2014 wordt het percentage waartegen je de betaalde hypotheekrente kunt aftrekken ieder jaar 0,5% lager.

In 2016 is het percentage met 1,5% verlaagd van 52% naar 50,5%. Je betaalt dus inkomensbelasting over 52%, maar je kunt de betaalde hypotheekrente maar aftrekken tegen 50,5%. In 2017 gaat het percentage weer met 0,5% omlaag naar 50%. Het percentage wordt zo afgebouwd naar uiteindelijk 38%.

Prinsjesdag

Traditioneel vindt Prinsjesdag altijd op de derde dinsdag van de maand september plaats. Op Prinsjesdag wordt het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer (de Staten-Generaal) geopend. Dit jaar viel Prinsjesdag op 20 september 2016. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima reden in de glazen koets naar de Ridderzaal op het Binnenhof in Den Haag waar de koning de troonrede heeft voorgelezen. In de troonrede staan de belangrijkste regeringsplannen voor 2017.

Na het voorlezen van de troonrede door de koning heeft de minister van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aangeboden. In deze documenten staat hoeveel geld de regering heeft voor alle plannen en hoe zij aan dit geld komt.

Terug 17630 keer bekeken