Starters willen Starterslening in 2016

In het tweede kwartaal van 2016 zijn 18% meer startersleningen aangevraagd, dan tijdens het eerste kwartaal. In totaal zijn er in het tweede kwartaal 1200 startersleningen aangevraagd.

####De Starterslening Een Starterslening is bedoeld voor mensen, die voor het eerst een woning kopen. Het is een extra lening bovenop een hypotheek met NHG, waardoor zij een duurder huis kunnen kopen. De eerste jaren betaalt de starter geen rente en aflossing voor de Starterslening.

####Lagere Startersleningen De hoogte van het bedrag van de gemiddelde toegekende Starterslening is sinds 2012 afgenomen. Dat komt onder andere doordat veel gemeenten het leenbedrag gemaximeerd hebben. 60% van de toegekende Startersleningen bedroeg in 2012 nog meer dan € 30.000,-. Tijdens het eerste half jaar van 2016 was dit nog maar bij zo’n 25% van de toegekende Startersleningen het geval.

De hoogte van de starterslening is gekoppeld aan de financieringsgrens voor hypotheken met NHG en de verwervingskosten van een woning. De NHG-grens is sinds 2012 stapsgewijs verlaagd. Deze verlaging is ook van invloed op de hoogte van Startersleningen die verstrekt worden.

####Startersregeling gaat wijzigen Wie sinds 1 januari 2013 een nieuwe hypotheek afsluit, kan alleen nog kiezen voor een hypotheekvorm waarin afgelost wordt. Tenminste, wel als je gebruik wilt maken van hypotheekrenteaftrek. Omdat je voor de huidige Starterslening de eerste 3 jaar geen rente betaalt en ook niet aflost, voldoet de lening niet meer aan de fiscale regels. Op grond van de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 geldt tot het einde van het jaar een uitzondering. Daarna zal de regeling veranderen.

####Snel aanvragen Wil je gebruik maken van de huidige Starterslening-regeling? Zorg er dan voor dat je voor 31 december 2016 passeert.

Terug