Steeds meer ouders helpen bij aankoop eerste woning

Veel jongeren komen geld te kort voor de aanschaf van hun eerste woning. Steeds meer ouders helpen hun kroost daarom met een schenking, lening of combinatie. Volgens een Barometer van de ING Bank is zelfs bijna één op de 5 woningeigenaren tot 35 jaar bij de aankoop van een eerste woning financieel geholpen door ouders. Van de 35-plussers werd maar zo’n 8% financieel door ouders geholpen.

Volgens een onderzoek van de ABN AMRO Bank blijkt dat veel jongeren op korte termijn geen woning kunnen kopen. Het probleem is dat zij geen spaargeld hebben om bijkomende kosten te betalen. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor hypotheekadvies, notaris, taxateur en overdrachtsbelasting. Voor deze jongeren biedt financiële steun van ouders uitkomst. Ouders zijn daar over het algemeen graag toe bereid. Bij ouders die hun kinderen niet helpen is de oorzaak meestal het gebrek aan financiële middelen om financieel te kunnen steunen.

Vermogende ouders kunnen hun kinderen vanaf 1 januari 2017 nog beter steunen. Dan komt de eenmalige fiscale schenkingsvrijstelling van maximaal € 100.000,- namelijk terug. Ouders mogen hun kinderen van tussen 18-40 jaar eenmalig een hoge schenking van € 100.000,- doen als in 2013 en 2014 nog geen gebruik is gemaakt van deze vrijstelling. Het geld moet besteed worden aan:

  • de aankoop, verbetering of het onderhoud van een woning;
  • de aflossing van de hypotheek voor een eigen woning;
  • de aflossing van de restschuld die bij de verkoop van een eigen woning is ontstaan;
  • de afloop van de rechten van erfpacht, opstal en beklemming.

Heeft een kind een lening voor de eigen woning bij ouders afgesloten? Vanaf belastingjaar 2016 kan de lening via de aangifte van de inkomstenbelasting aan de belastingdienst doorgegeven worden. Tot en met het belastingjaar 2015 moest de lening apart doorgegeven worden via het formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’. Alleen als de lening tijdig aan de belastingdienst doorgegeven was, kon het kind gebruik maken van renteaftrek over de lening. De wijziging is dus een duidelijke verbetering voor degene die een lening bij ouders heeft en van de mogelijkheid tot renteaftrek wil profiteren!

Terug