Huurders die hun woning willen kopen krijgen vanaf 1 januari 2009 recht op koopsubsidie

De Tweede Kamer heeft op 8 april 2008 ingestemd met de wetswijzigingen van de wet Bevordering Eigenwoningbezit (wet BEW). De wetswijzigingen zijn met algemene stemmen aangenomen en gelden vanaf 1 januari 2009. De wet BEW geeft huurders die hun woning willen kopen recht op koopsubsidie.

Om de reikwijdte van de wet verder te vergroten is besloten de regeling te verruimen en ook open te stellen voor huishoudens die via tussenvormen van eigendomsvorming een woning bemachtigen. Dit zijn bijvoorbeeld voormalige huurwoningen die met een korting of met speciale vormen van eigendomsdeling worden verkocht aan huurders. De minister geeft aan dat er in dergelijke constructies geen sprake is van subsidie op subsidie.

Aedes is blij met de wijzigingen. Na aanhoudende kritiek op het niet functioneren van de wet BEW, voornamelijk vanwege de beperking dat tussenvormen niet in aanmerking komen voor koopsubsidie, is deze beperking nu per 1 januari 2009 uit de wet.

Terug