Hypotheekmaatregel en aanscherping normen NHG 2011 beperkt mogelijkheden voor starters woningmarkt

Starters op de koopwoningmarkt krijgen minder mogelijkheden om hun eerste huis te kopen vanwege aangescherpte regels voor het verkrijgen van een startershypotheek. Banken zijn steeds strenger geworden voordat zij een hypotheek laten passeren, en vandaag heeft de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) laten weten de normen voor 2011 aan te scherpen.

"Het effect van de maatregel is dat de toegang tot de woningmarkt moeilijker wordt. Vooral huurders hebben interesse in koopwoningen. Juist die groep klopt geregeld aan bij de NHG. Die zullen nu afhaken en in hun huurwoning blijven, waardoor deze niet vrijkomt," aldus Hans de la Porte van Vereniging Eigen Huis (VEH).

De la Porte zegt dat de aangescherpte regels gevolgen heeft voor de gehele woningmarkt, en wijst er op dat starters cruciaal zijn voor de doorloop op deze woningmarkt. "Als een starter een huis koopt, leidt dat tot vijf a zes verhuisbewegingen. Dat treintje stopt nu al bij de eerste beweging."

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) berekent elk jaar hoeveel financiële ruimte mensen hebben om hypotheeklasten te kunnen dragen. Volgend jaar gaan de pensioenpremies en de zorgpremies omhoog en dat heeft gevolgen voor de hoogte van de hypotheek die mensen kunnen krijgen. Directeur Karel Schiffer van NHG erkent dat de grens voor huishoudens met een modaal inkomen zal dalen van 148.000 euro naar een koopprijs van 141.000 euro, en hij was genoodzaakt om de maatregelen te treffen.

Terug