April 2008
03

De meeste Nederlandse singles geloven niet dat ze op eigen kracht een woning kunnen kopen. Van de woningzoekende singles onder de 35 jaar vindt 85% de prijzen daarvoor veel te hoog. Ruim de helft vindt dat de woningmarkt niet is gericht op alleenstaanden.

Bovendien moeten jonge singles op de woningmarkt steeds vaker concurreren met oudere alleenstaanden. Dat blijkt uit een onderzoek van Vereniging Eigen Huis naar de positie van jonge singles op de woningmarkt.

Van de woningzoekende alleenstaanden vindt 55% het aanbod aan betaalbare woningen belabberd, omdat het niet goed beantwoordt aan hun behoefte. Van singles die wel al een eigen woning hebben, vindt ruim éénderde het woningaanbod voor hun groep niet passend.

Bijna driekwart van de singles die wel een koopwoning hebben, vindt de woningmarkt budgettair slecht voor alleenstaanden, een mening die wordt gedeeld door zeven van de tien Nederlanders - onder wie ook stellen - tussen 18 en 35 jaar.

De meest gehoorde klacht bij woningzoekende singles is dat het gros van de huizen gebouwd is voor meerdere bewoners. Dus te groot en te duur. En als er woningen worden gebouwd voor alleenstaanden zijn die juist weer heel klein en daarmee niet interessant voor de woningzoeker. Een deel van de zoekende singles geeft aan een woning met twee kamers te willen. Maar het overgrote deel wil een woning met drie kamers en liefst ook een tuin of balkon.

Omdat singles dicht bij voorzieningen willen wonen, is dat een dure keuze.

Algemeen directeur Marlies Pernot van Vereniging Eigen Huis vindt dat de woningmarktproblematiek hoog op de politieke agenda moet: "Het kan toch niet zo zijn dat zo'n grote en een economisch belangrijke groep mensen verstoken blijft van een passend eigen huis en daarmee de mogelijkheid wordt ontnomen om een een veilig vermogen op te bouwen? Zeker nu duidelijk is dat ze de komende vergrijzing ook nog eens hun oude dag zelf moeten betalen."

Nederland telt 2,5 miljoen alleenstaanden. In de toekomst neemt het aantal singles toe. Naar schatting zullen er volgens Het Ruimtelijk Planbureau (RPB) in 2025 zo'n 3,3 miljoen alleenstaanden zijn.

Even voor alle alleenstaanden; denken jullie er wel over om koopsubsidie aan te vragen? Daardoor was ik wel in staat om een eigen huis te kopen. Met koopsubsidie kon ik � 25.000 meer lenen. Ik woon dan wel in het noorden maar ik heb nu wel een huis met 6 kamers en een tuin van 120 m2 op het zuiden. Niet gek voor iemand van 21, toch? Maar ik moet zeggen als je alleen bent moet je zeker de eerste jaren de eindjes aan elkaar knopen.

Terug 15697 keer bekeken