Verruiming Wet geeft starters meer kans op eigen woning

Starters op de woningmarkt maken met ingang van 2 september meer kans op een eigen huis. Doordat een aantal beperkingen in de Wet Bevordering Eigenwoningbezit is vervallen, hebben starters meer kans op de voordelige landelijke koopsubsidieregeling.

Vereniging Eigen Huis verwacht dat de versoepeling van de regels een impuls geeft aan de verkoop van huurwoningen. Dit is hard nodig, omdat de woningmarkt stagneert en de doorstroming van huur- naar koopwoningen bijna tot stilstand is gekomen. De vereniging verwacht dat meer mensen de gewilde overstap naar een eigen huis zullen maken.

Voor een starter op de woningmarkt zijn er drie mogelijkheden waar hij mogelijk voor in aanmerking komt: de landelijke koopsubsidieregeling, de gemeentelijke starterslening en aanbiedingen van woningcorporaties waarbij enerzijds korting word gegeven op de koopprijs en anderzijds een afspraak wordt gemaakt over de verdeling van de waardeontwikkeling bij verkoop; de zogeheten koopvarianten. In de Wet Bevordering Eigenwoningbezit zijn nu drie belangrijke beperkingen vervallen: de aanbiedingsplicht en waardeontwikkelingsdeling die veel voorkomen bij koopvarianten en het anti-speculatiebeding, dat in koopcontracten kan voorkomen. De koopvariant kon al wel worden gecombineerd met een starterslening, maar nog niet met koopsubsidie. Het voordeel van de koopsubsidie is dat het gaat om een overheidsbijdrage in de hypotheeklasten en niet om een lening die naderhand moet worden terugbetaald, zoals bij de starterslening.

In 2007 werd ruim 8% van de 4.500 aanvragen voor koopsubsidie afgewezen door de nu vervallen beperkingen. Voor veel starters maakte deze beperking het verschil tussen wel of niet kunnen kopen. Dit jaar worden 12.000 aanvragen voor koopsubsidie verwacht.

Koopsubsidie is een maandelijkse, belastingvrije bijdrage in de hypotheeklasten voor wie het niet zo breed heeft. Deze subsidievorm is vooral voor starters aantrekkelijk. Iemand die koopsubsidie aanvraagt, mag onder andere drie jaar lang geen eerdere koopwoning hebben gehad, niet meer dan ruim 20.000 euro eigen vermogen hebben (als alleenstaande) en geen hogere hypotheek hebben dan 171.558 euro (limiet 2008). Iedere vijf jaar wordt bekeken of de financiële situatie van de aanvrager is gewijzigd en of het subsidiebedrag dat de overheid op basis van het inkomen heeft vastgesteld, aangepast moet worden.

Terug