June 2008
17

Starters op de woningmarkt moeten hun geld sneller krijgen, als zij een koopsubsidie toegekend hebben gekregen. Nu komt het geld soms te laat, waardoor ze het huis dat ze willen kopen net niet kunnen betalen. Minister voor Wonen, Wijken en Integratie Ella Vogelaar (PvdA) laat dinsdag weten extra geld beschikbaar te stellen om de achterstanden weg te werken.

Startende huizenkopers kunnen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, een subsidie krijgen. Die wordt afgehandeld door het agentschap SenterNovem. Vorig jaar, toen de regeling van start ging, vroegen ongeveer 3250 starters een subsidie aan, maar dit jaar zijn dat er al meer dan achtduizend. De verwerkingstijd, normaliter een paar weken, is daardoor langer geworden.

Met het extra geld, onbekend is hoeveel, moet de achterstand worden ingelopen.

Terug 36970 keer bekeken