December 2016
22

In het 4e kwartaal van 2016 is het vertrouwen in de woningmarkt gedaald. Het vertrouwen is gedaald naar het zelfde niveau als in het begin van 2015.

De belangrijkste reden van deze daling is dat mensen een stijging verwachten in de hypotheekrente. Huizenbezitters zijn overigens positief over hun kansen op de woningmarkt. Meer dan de helft verwacht makkelijk hun woning te kunnen verkopen.

De grootste daling van vertrouwen is te vinden bij de starters. Door de strengere hypotheek regels is deze groep bang geen huis te kunnen kopen.

Terug 12012 keer bekeken