Nieuwe hypotheeknormen 2017

Vanaf 1 januari 2017 worden de nieuwe hypotheeknormen van toepassing. Dit betekent dat er minder geleend kan worden.

In 2016 kon er nog maximaal 102% van de woningwaarde worden geleend, vanaf 2017 is dit nog maar 101%. Dit betekent dat een groot deel van de bijkomende kosten, zoals advieskosten en overdrachtsbelasting, uit eigen middelen voldaan moet worden.

De normen van de NHG worden vanaf 2017 weer gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Dit bedrag is vastgesteld op € 245.000. De maximale kostengrens voor een woning zonder energie besparende maatregelen komt hierdoor op € 247.450 ( 101% van de marktwaarde).

Voor woningen met energie besparende maatregelen is de kostengrens € 259.700 (106% van de marktwaard). Op dit moment is de maximale koopsom van de NHG € 231.132.

De regels voor tweeverdieners worden ook verruimd. In 2016 wordt 50% meegerekend van het tweede inkomen. In 2017 wordt dit verhoogd naar 60%. Hierdoor kan er meer geleend worden voor een hypotheek.

Terug