December 2016
01

Dat vindt de financiële toezichthouder de AFM (Autoriteit Financiële Markten), die samenwerkt met de ACM. De toezichthouder voor consumentenkredieten ACM (Autoriteit Consumenten Markt) start een speciale campagne. Zij gaat mensen erop wijzen, dat zij alleen een incasso in verband met een betalingsachterstand op hun lening moeten betalen als het ‘klopt’ dat zij hiervoor betalen.

Mensen met een betalingsachterstand op een lening hebben vaak te maken met oplopende schulden en financiële problemen. Deze problemen zijn vaak heel ingrijpend voor deze mensen. Wat hulp van de instellingen, die de leningen gegeven hebben, is dan heel erg welkom. Mensen sluiten bijvoorbeeld een lening af om een auto, een koelkast of een nieuwe computer te kopen.

Kredietaanbieders moeten met klanten die in betalingsproblemen geraakt zijn contact opnemen. Samen met deze klanten moeten zij naar een passende oplossing zoeken. Natuurlijk is het belangrijk dat de schulden afgelost worden, maar de kredietinstelling moet ook de oorzaak van de betalingsachterstand achterhalen.

Stel dat er een betalingsachterstand ontstaan is, doordat iemand werkloos geraakt is. Dan moet de kredietinstelling zo snel mogelijk met de klant in gesprek gaan en samen proberen te voorkomen dat de financiële problemen bij de kredietinstelling oplopen. Er kan bijvoorbeeld een betalingsregeling afgesproken worden. Alleen in het uiterste geval mag de kredietinstelling nog een incassobureau inschakelen. De kredietinstelling moet er dan wel voor zorgen dat het incassobureau ‘netjes’ te werk gaat.

De AFM en de ACM geven aan welke kosten een kredietinstelling bij een betalingsachterstand in rekening mag brengen. Zij mogen een vertragingsvergoeding vragen. Deze vergoeding bestaat uit de rentekosten over de achterstallige betalingen. Maar zij mogen geen incassokosten berekenen. De toezichthouders zijn namelijk van mening dat de kosten hiervoor al verwerkt zijn in het rentetarief, dat de geldlener aan de kredietinstelling voor de lening betaalt. De kredietinstelling moet bovendien duidelijk aan de klant uitleggen welke kosten er betaald moeten worden in verband met de betalingsachterstand.

Terug 10226 keer bekeken