Tweede kamer wil soepelere hypotheekregels

De tweede kamer wil een versoepeling van de voorwaarden voor het verstrekken van een hypotheek. Het Nibud, die de maatstaven vaststelt waarop hypotheekverstrekkers hun beleid baseren, moet zorgen dat de normen worden aangepast.

Veel starters kunnen nu vaak onterecht geen hypotheek krijgen en houden daarom schaarse huurwoningen bezet. Door de strikte toepassing van de Nibud-normen worden onredelijke situaties gecreëerd.

De tweede kamer vindt de normen te streng en dat hypotheekverstrekkers de normen te streng hanteren. Daarom heeft de tweede kamer ingestemd met een motie voor de aanpassing van deze maatstaven. Hierbij moet rekening gehouden worden met de lagere energielasten en de kansen van aanvragers op een hoger salaris.

Terug