Startende huizenkopers profiteren nog te weinig van Koopsubsidie

Sinds 1 januari 2007 is de nieuwe wet voor de Koopsubsidie ingegaan. Deze Koopsubsidie is er voor mensen die wel een huis willen kopen maar net wat te kort komen om het daadwerkelijk te kunnen kopen. Daarom is deze Koopsubsidie in het leven geroepen. Veel mensen vallen binnen deze Koopsubsidie-regeling alleen weten zij dat niet.

Daarom brengen wij dit opnieuw in het nieuws, want u kunt tot €173,06 Koopsubsidie krijgen per maand. Om in aanmerking te komen voor de Koopsubsidie moet u natuurlijk wel binnen de voorwaarden vallen.

Zo mag de koopsom van het huis niet hoger zijn dan €158.850. Voor dat bedrag kunt u toch al een flink eigen huis kopen. Staat het huis waar u graag in zou willen wonen vermeldt met een hogere koopsom? Geen nood. Na onderhandelingen kunt u meestal wel binnen deze koopsom voorwaarde vallen. Zeker als het huis al een tijdje te koop staat.

Een andere belangrijke voorwaarde is dat er Nationale Hypotheek Garantie (NHG) moet worden aangevraagd. Dit is verplicht bij een hypotheekaanvraag met Koopsubsidie. Aan deze voorwaarde zitten veel voordelen voor u, want met NHG heeft u aan het einde van de looptijd minimaal de helft van uw hypotheek afgelost. Daarnaast betekent NHG ook garantie van de laagste rente. Lenen met NHG is voor u dus voordelig.

Verder mag u de afgelopen 3 jaar geen eigen koopwoning hebben gehad. Heeft u wel een koopwoning, maar heeft u er de afgelopen 3 jaar niet in gewoond? Dan kunt u alsnog profiteren van Koopsubsidie. De Koopsubsidie is immers opgezet ter bevordering van het eigen woning bezit.

De overige voorwaarden kunt u in een overzichtelijke lijst vinden op de nieuwe site www.koopsubsidie.nl Toch zijn er tot nu toe maar weinig mensen die Koopsubsidie hebben aangevraagd. Dit is opmerkelijk, omdat veel mensen wel binnen de voorwaarden vallen. Waarschijnlijk komt dit doordat een groot aantal mensen niet bekend is met de voordelen van Koopsubsidie, of er niet bij hebben stilgestaan om Koopsubsidie aan te vragen.

Heeft u er wel eens bij stilgestaan of Koopsubsidie ook voor u mogelijk is? Misschien wordt het eens tijd om rond te kijken.

Kent u vrienden, familie of collega's die mogelijk binnen de voorwaarden vallen? Vertel hen dan op de eerstvolgende verjaardag over de Koopsubsidie. Want met de Koopsubsidie een eigen huis kopen is vaak nog voordeliger dan huren!

Voor meer informatie over Koopsubsidie ga naar www.koopsubsidie.nl.

Terug