Hoe betaalbaar zijn jouw woonlasten als je met pensioen gaat?

Steeds meer mensen bouwen minder pensioen op. Dat komt onder andere door inflatie en pensioenregelingen die aangepast zijn. Daarnaast geven gepensioneerden meer geld uit. Bijvoorbeeld aan zorgkosten. Het Nationale Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) en Audit & Assurance bureau PwC hebben een zorgelijk rapport gepubliceerd over toekomstig gepensioneerden en hun inkomens- en uitgavensituatie.

Hoge woonlasten bij aflossingsvrije hypotheek

Bij hypotheekberekeningen gaan hypotheekverstrekkers ervan uit, dat mensen na hun pensionering minder geld uitgeven. Veel gepensioneerden hebben dan namelijk (een groot gedeelte) van hun hypotheek afbetaald. De woonlasten zijn daardoor afgenomen. Mensen die een aflossingsvrije hypotheek hebben of een andere hypotheekvorm die nog niet afgelost is, blijven na pensionering hoge woonlasten houden. Bijvoorbeeld bij een spaarhypotheek of een hybride hypotheek, waarbij de verzekering aan een aflossingsvrije hypotheek is gekoppeld. Het NIBUD vraagt zich af of toekomstig gepensioneerden hier voldoende bewust van zijn.

Hogere uitgaven dan gedacht

Ouderen geven hun inkomen vaak vrijwel helemaal uit. Vlak na pensionering geven gepensioneerden meer geld uit aan vrije tijd. Naarmate gepensioneerden ouder worden nemen de kosten voor vrije tijd weer af. Uit het onderzoek is bovendien gebleken, dat gepensioneerden op bepaalde punten juist hogere uitgaven hebben. Een voorbeeld hiervan zijn de kosten, die aan de zorg worden uitgegeven. Naarmate gepensioneerden ouder worden nemen de zorgkosten toe. En deze kosten zullen in de toekomst vast nog wel toenemen. Ook geven gepensioneerden gemiddeld meer geld uit aan huishoudelijke hulp, stookkosten, contributies en abonnementen.

Kwart toekomstig gepensioneerden krijgt te weinig pensioen

Volgens het onderzoek heeft ongeveer een kwart van de toekomstig gepensioneerden straks te weinig pensioen. Dat komt niet alleen door versoberde pensioenregelingen en inflatie. Het aantal scheidingen neemt toe, er zijn steeds meer ZZP-ers die geen pensioen opbouwen, er zijn meer flexibele dienstverbanden en ook wordt er minder pensioen opgebouwd in aanvullende pensioenproducten.

Woonlasten nog betaalbaar voor jou?

Zijn jouw woonlasten nog betaalbaar als je met pensioen gaat? Tegenwoordig bekijkt je hypotheekadviseur vaak standaard jouw financiële situatie na pensionering. Vroeger gebeurde dit niet. Bij een goede financiële langetermijnplanning kom je later niet voor verrassingen te staan!

Maak gratis en vrijblijvend een eerste kennismakingsgesprek met een gespecialiseerd hypotheekadviseur.

Terug