Betere bescherming voor klanten met betalingsproblemen hypotheek

Door de nieuwe internationale regelgeving voor hypotheken (MCD) worden hypotheekverstrekkers aangespoord om klanten met een betalingsachterstand beter te helpen.

Hypotheekverstrekkers zijn verplicht om klanten met betalingsachterstanden zorgvuldig te helpen. De Financiële Toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten) benoemt maatregelen die een hypotheekverstrekker kan nemen:

  • Vooraf afspraken maken welke regels er zijn bij betalingsachterstanden;
  • Maatwerk als er betalingsproblemen zijn;
  • Kun je de afspraken van de betalingsregeling niet nakomen? De hypotheekverstrekker mag maximaal een vergoeding vragen voor de daadwerkelijke schade, die de hypotheekverstrekker heeft geleden door het niet nakomen van je afspraken.

Voor een gedwongen verkoop van een woning moet de hypotheekverstrekker echt voldoende aanleiding hebben. De hypotheekklant met betalingsproblemen moet genoeg tijd en informatie krijgen om alsnog aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Wordt de woning toch gedwongen verkocht? Dan moet de hypotheekverstrekker proberen om een zo goed mogelijke prijs voor de woning te krijgen. En levert de woning bij de gedwongen verkoop te weinig op om je hypotheek af te lossen? Dan treft de hypotheekverstrekker een redelijke afbetalingsregeling met je voor de restschuld.

Terug