August 2016
04

De nieuwe internationale boekhoudregel (IFRS9) heeft flinke gevolgen voor de Nederlandse banken. De regel houdt namelijk in, dat banken bij iedere uitstaande lening meer rekening moeten houden met wanbetaling. Voor al deze leningen moeten banken een extra voorziening aan gaan houden. Óók als het om relatief veilige leningen gaat, zoals hypotheken in Nederland.

Hypotheken zouden wel eens flink duurder kunnen gaan worden door de invoering van de nieuwe regel. Of het wordt lastiger om überhaupt nog een hypotheek bij een bank te krijgen.

Nederlandse banken moeten namelijk flink wat extra vermogen opbouwen om aan de nieuwe regel te kunnen voldoen. De ING Bank moet naar schatting over 2,3 miljoen euro meer aan eigen vermogen beschikken. Voor de SNS Bank is dat 184 miljoen euro, voor de ABN AMRO Bank 1,7 miljard euro en voor de Rabobank maar liefst 3,4 miljard euro! Deze bedragen heeft de krant De Telegraaf berekend aan de hand van voorspellingen van experts, zoals fiscalisten, analisten en insiders van de banken zelf.

Volgens De Telegraaf is de impact voor de Nederlandse bankensector groot. Door de extreem lage rentestand staat de winst van banken al flink onder druk. Nu moeten ze ook nog eens al dat extra kapitaal bij elkaar gaan sparen. Voor iedere bestaande lening moeten ze berekenen wat het verwachte verlies per lening is.

Dit is overigens niet de enige extra buffer, die banken aan moeten houden. In 2019 worden namelijk nieuwe internationale solvabiliteitseisen van kracht. Vanuit die regelgeving moeten banken ook al extra vermogen aan gaan houden. Banken protesteren tegen de extra buffers die zij aan moeten gaan houden door de invoering van boekhoudregel IFRS9.

Terug 20125 keer bekeken