Alle hypotheekverstrekkers voldoen nu echt aan nieuwe Europese hypotheekregels

Vanaf 14 juli 2016 kun je alleen nog met een volledig hypotheekdossier een hypotheek aanvragen. Dit betekent dat je gelijk met je hypotheekaanvraag allerlei benodigde stukken al moet aanleveren. Bijvoorbeeld een koopovereenkomst, een taxatierapport, een loonstrook en een kopie van je identiteitsbewijs.

Extra informatie van je hypotheekverstrekker

Voordat je een hypotheekofferte bij een hypotheekverstrekker aanvraagt, ontvang je een informatieblad (ESIS). Dit informatieblad ziet er in alle landen van de EU hetzelfde uit. Het doel van de nieuwe richtlijn is namelijk dat je hypotheken van Nederlandse en buitenlandse hypotheekverstrekkers met elkaar kunt vergelijken.

Het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) helpt je ook om hypotheken beter met elkaar te vergelijken. Het JKP is je rentetarief waar ook andere kosten in zijn verrekend, zoals administratiekosten en het moment waarop je de rente betaalt. Door naar het JKP te kijken in plaats van je rentetarief krijg je een eerlijker beeld van hoe duur je hypotheek nou eigenlijk is.

Je weet meteen of je de hypotheek krijgt

Het voordeel voor jou is dat je direct weet of je de hypotheek krijgt. De hypotheekofferte die je van je hypotheekverstrekker krijgt is voortaan namelijk bindend. Dit betekent dat je hypotheekverstrekker de offerte alleen nog in jouw voordeel mag aanpassen. Je hebt 14 dagen de tijd om de hypotheekofferte te accepteren.

Geen offerte onder voorbehoud meer

Tot nu toe kon je een hypotheekofferte onder voorwaarden krijgen. In de offerte stond vermeld welke hypotheekstukken je nog aan moest leveren. Als de hypotheekverstrekker alle hypotheekstukken ontvangen had werd je hypotheekdossier pas beoordeeld. Dat is met de invoering van de nieuwe regels niet meer toegestaan.

Vervroegde aflossing

Wil je je hypotheek vervroegd aflossen? Bijvoorbeeld omdat je je hypotheek wilt oversluiten. Dan betaal je je hypotheekverstrekker meestal boeterente voor de rente-inkomsten die de hypotheekverstrekker misloopt. Vanaf nu mag de boeterente maximaal het bedrag zijn van het financiële nadeel voor de hypotheekverstrekker. De bank mag bijvoorbeeld geen opslag rekenen voor winstderving.

Modelmatige taxatie

Bedraagt je hypotheek maximaal 90% van de waarde van je woning? Dan kun je een modelmatig taxatierapport bij je hypotheekverstrekker aanleveren. Tenminste als je hypotheekverstrekker daarmee akkoord gaat. Een modelmatige taxatie wordt op basis van een model gemaakt. Je hoeft hier dus geen taxateur voor in te huren. De kosten voor een modelmatige taxatie zijn meestal lager dan die van een taxateur.

Vanaf 14 juli 2016 moeten alle hypotheekverstrekkers in Nederland voldoen aan de nieuwe Europese richtlijnen voor hypotheken. De meeste hypotheekverstrekkers voldeden al aan de nieuwe regelgeving, die Mortgage Credit Directive (MCD) genoemd wordt.

Terug