Budget Starterslening gemeente Oude IJsselstreek bijna op

Sinds 2009 verstrekt de gemeente Oude IJsselstreek Startersleningen. Met de Starterslening worden starters die voor het eerst een woning gaan kopen financieel geholpen.

Het budget voor de Startersleningen is bijna uitgeput en dan kunnen de starters geen aanspraak doen op de leningen. Hierdoor hebben starters geen financieel steuntje meer in de rug. Ook bevorderde de Starterslening de doorstroming op de woningmarkt.

De Startersleningen werden voorheen mede gefinancierd door het Rijk. De rijksbijdrage is helaas gestopt waardoor alle kosten bij de gemeente liggen. De starters die nu de Startersleningen willen aanvragen worden aangeraden om eerst te informeren naar het budget van de Starterslening.

Terug