Gemeente Weesp blijft starters op woningmarkt helpen

Starters op de woningmarkt in de gemeente Weesp kunnen een financieel steuntje in de rug krijgen van de gemeente. Er is namelijk door de gemeenteraad opnieuw geld beschikbaar gesteld voor de Starterslening.

Van 2012 tot en met 2014 zijn er twintig starters geholpen met de Starterslening bij het kopen van hun woning. De Starterslening dicht het gat tussen de maximaal te verkrijgen hypotheek en de koopsom. Gemeente Weesp wil vooral doorstroming zodat de woningmarkt verder kan aantrekken.

Aangepast

Het Rijk is gestopt met het meefinancieren van de Starterslening, daarom zijn de voorwaarden voor de Starterslening aangepast. De Starterslening van gemeente Weesp is alleen van toepassing voor de inwoners van de gemeente of personen die een economische binding hebben met de gemeente Weesp. De maximale leeftijd voor de Starterslening is 35 jaar.

Terug