Starterslening Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen heeft momenteel nog 100.000 euro beschikbaar voor het verstrekken van de Startersleningen. Met de Starterslening kunnen starters op de woningmarkt extra lenen bovenop de hypotheek.

Het Rijk heeft in de afgelopen periode de helft van de Starterslening gefinancierd. Vanaf 1 mei zal de Rijksbijdrage eindigen. De gemeente kan met de bijdrage nog acht leningen verstrekken en zonder bijdrage nog vier leningen. Het budget is daarna uitgeput en zal naar verwachting ongeveer over drie jaar weer aangevuld worden. Dit omdat de aflossingen starten van de eerder verstrekte Startersleningen.

Hoe werkt het?

De Startersleningen heeft wel enkele voorwaarden. Zo mogen de verwervingskosten niet hoger zijn dan maximaal 160.000 euro. Ook moet het de starters zijn eerste koopwoning zijn. De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 25.000 euro.

De Starterslening dicht het gat tussen de maximaal te verkrijgen hypotheek en de koopsom. De lening is de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij en daarna wordt het inkomen getoetst en gekeken hoeveel betaald kan worden op basis van het inkomen.

Terug