January 2015
02

In 2015 gaan aantal dingen veranderen op de woningmarkt. Onderstaand een kort overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Minder lenen op onderpand

Sinds een aantal jaren heeft de overheid stappen gezet naar minder lenen. In 2015 kan een koper nog maar 103% van de koopsom lenen. Hierdoor heeft de woningkoper meer eigen geld nodig om een woning te kunnen kopen. De kosten koper kan niet meer betaald worden uit deze 3%.

Minder lenen op het inkomen

In 2015 verandert het te lenen bedrag ten opzichte van het inkomen, hierin is een daling te zien. De daling is afhankelijk van het inkomen. Bij een inkomen lager dan 30.000 euro, is de daling het grootst. De daling kan zelfs oplopen tot 40% bij inkomens tot 20.000 euro. Tot 1 juli 2015 zal eerst nog een wat ruimere regeling gehanteerd worden.

Norm NHG

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) grens gaat vanaf 1 juli 2015 omlaag naar 245.000 euro. Dit betekend dat de maximale koopsom voor een hypotheek met NHG wordt verlaagd van 250.000 euro naar 231.132 euro. Het verschil tussen de hypotheekrentes bij een hypotheek met NHG en een hypotheek zonder NHG, bedraagt ongeveer 1% op jaarbasis.

Ontwikkeling hypotheekrente

Waarschijnlijk blijft de hypotheekrente in 2015 stabiel blijven maar verdere dalingen zijn zeker niet uitgesloten.

Minder stimuleringsmaatregelen

De ruime belastingvrij schenken van een ton komt per 1 januari te vervallen. Wel is het mogelijk voor ouders om hun kinderen tot 52.752 euro belastingvrij te schenken aan hun kind tussen de 18 en 40 jaar voor de koop van een woning.

De rijksbijdrage voor de Startersleningen komt dit jaar te vervallen. De gemeente moet nu zelf een keuze maken of zij met de Starterslening door gaan.

Terug 19843 keer bekeken