Starterslening in de gemeente Lingewaal

De gemeente Lingewaal wil starters op de woningmarkt gaan helpen. Daarom gaat de gemeente vanaf 1 mei 2014 startersleningen verstrekken. Met een starterslening kunnen starters gemakkelijker een woning kopen.

De starterslening dicht het gat tussen de verwervingskosten en de maximaal te verkrijgen hypotheek. De lening is de eerste drie jaar rente en aflossingsvrij en kan de aangevraagd worden wanneer de koper niet eerder in bezit is geweest van een koopwoning.

Om in aanmerking te komen voor de starterslening mag de koopsom niet hoger zijn dan 265.000 euro. Met de lening kan maximaal 30.000 euro geleend worden.

Terug