Starterslening in 2014 weer in gemeente Dordrecht

Starters kunnen vanaf 2014 steun verwachten van de gemeente Dordrecht bij het kopen van hun eerste woning. De gemeente Dordrecht gaat weer Startersleningen aanbieden. Er is €1.000.000 budget vrijgemaakt voor ongeveer 70 Startersleningen. Met de Starterslening kan maximaal €30.000 renteloos geleend worden.

De Starterslening in gemeente Dordrecht is de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij. Na deze drie jaar gaan de starters de normale marktrente betalen. Het College van Burgemeester en Wethouders wil met de Starterslening de doorstroming op de Dordse woningmarkt bevorderen.

De hoogte van de Starterslening is onder andere afhankelijk van inkomen en woning. Om een Starterslening aan te kunnen vragen, dient men aan de voorwaarden te voldoen die de gemeente Dordrecht ervoor heeft vastgesteld.

Terug